Stichting Fietsmaatjes Gelderse Vallei

De Stichting Fietsmaatjes Gelderse Vallei maakt het mogelijk dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets.

De stichting is op 13 februari 2017 opgericht.
Download hier de statuten van Fietsmaatjes Gelderse Vallei.

De privacyverklaring (juni 2018) van Fietsmaatjes Gelderse Vallei vindt u hier.

De bestuursleden zijn:
Tjitze Smit (voorzitter)
Heidi Kuin (secretaris )
Martin Rijnbende (penningmeester)
Sebastiaan van Dijk (algemeen lid)
Anja Kroodsma (algemeen lid)

Coördinatoren Fietsmaatjes Bennekom:
Sebastiaan van Dijk en Anja Kroodsma

Coördinatoren Fietsmaatjes Wageningen:
Jeannette Hellegering en Pauline Wisgerhof

Coördinatoren Fietsmaatjes Ede:
Vacature. Interesse? Laat het ons weten!

Stichting Fietsmaatjes Gelderse Vallei beoogt niet het maken van winst en de bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft de ANBI-status, een algemeen nut beogende instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootsschapsbelasting.

Gedragscode vrijwilligers
Fietsmaatjes Gelderse Vallei heeft voor al haar vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Hiermee willen we voor deelnemers én vrijwilligers een open, transparante en veilige omgeving creëren. Fietsen bij Fietsmaatjes Gelderse Vallei is samen fietsen, plezier voor twee! De Gedragscode Vrijwilligers juni 2018 leest u hier.

Fietsmaatjes Gelderse Vallei wil het gebruik van de duofietsen bevorderen, door
* Deelnemers te enthousiasmeren die niet zelfstandig kunnen fietsen.
* Vrijwilligers te werven die de fiets besturen en voor gezelligheid zorgen.
* Het beheer en optimaal gebruik van een duofiets organisatorisch makkelijker te maken.

Onze plannen voor 2018
We gaan verder met de activiteiten in Bennekom. Eveneens wordt gestart in Wageningen en Ede.
Dankzij subsidie van de Provincie Gelderland en verschillende donaties hebben we in 2018 de beschikking over vier duofietsen: twee in Bennekom, een in Ede en een in Wageningen.

Wat we willen bereiken:

* Het uitbreiden van het aantal fietstochten in Bennekom, Ede en Wageningen.
* Het organiseren van gezamenlijke fietsactiviteiten als excursies, toertochten,…
* Vinden van coördinatoren in Wageningen en Ede.
* Verder versterken van het team van vrijwilligers.
* Zorgdragen voor goede interne en externe communicatie als website, nieuwsbrief, bijeenkomsten voor vrijwilligers en potentiële deelnemers, social media,…
* Verder optimaliseren van het SamenFietsen planningssysteem.
* Zorgen dat er meer deelnemers kunnen gaan fietsen. Eventueel helpen opzetten van andere teams in Gelderland.
* Samenwerken met andere stichtingen in het land die hetzelfde doel hebben. Veel dank is verschuldigd aan Fietsmaatjes Teylingen, die hun ervaringen belangeloos delen en materiaal beschikbaar stellen.

Op dit moment (februari 2018) hebben zich ruim vijftig vrijwilligers aangemeld en een ruime veertig deelnemers. Voor de vrijwilligers in de gemeente Ede is een verzekering geregeld. Voor Wageningen wordt dit momenteel uitgezocht.

Hier vindt u het financieel jaarverslag 2017, het jaarverslag 2017 en begroting 2018.

Stichting Fietsmaatjes Gelderse Vallei
Papenpad 3
6721 HL Bennekom
bennekom@fietsmaatjesgeldersevallei.nl
IBAN-rekeningnummer NL92 RABO 0316914568
KvK-nummer 68071361
RSIN 857289627